Tel. +34 93 699 00 00

Sol·licitud d'oferta

Client:* Ref. Client:*
Adreça:* Població:*
Sr./Sra.:* Codi postal:*
Càrrec:* Telèfon:*
e-mail:* Data:*
País:  
PROCÉS
Mescla sòlids-líquids Mescla líquids-líquids
Manteniment en suspensió Emulsió
Manteniment i Homogeneïtzació Reacció química
Bescanvi tèrmic Altres:
COMPONENTS i PRODUCTE FINAL
Component 1 Component 2 Component 3 Component 4 Component 5 Producte final
Producte
Líquid
Sòlid
Densitat (kg/m3)
Viscositat (cPs)
Temperatura (ºC)
Concentració (%)
Cabal addició (kg/h)
CARACTERÍSTIQUES REOLÒGIQUES DEL PRODUCTE
Newtonià Tixotròpic Pseudoplàstic Reopèctic Dilatant Altres:
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS I COMPORTAMENT DELS COMPONENTS A MESCLAR
Higroscòpic (tendència a formar grumolls) Gomós-enganxós Dificultat a ser mullat
Tendència a flotar Corrosiu Tendència a decantar
Tendència a formar escuma Abrasiu Insoluble
Dificultat de mescla entre els productes Tòxic
CONDICIONS DE TREBALL
Pressió (bar): Protecció elèctrica:
Temperatura (ºC):
Hores funcionament/dia:
Atex
Zona:
Classe Temperatura:
Producció (kg/h): Producció (lots/dia):
Fabricació en: Lots Continu Equip instal·lat en: Interior Intempèrie
Alimentació de sòlids: Sacs Big-bag Vis-sens-fi Transport pneumàtic
CARACTERÍSTIQUES DEL DIPÓSIT
Volum útil (l.): Volum mínim a agitar (l):
Diàmetre (mm): Altura virola (mm):
Fons superior forma: Fons inferior forma:
Material: Acabat:
Posició de l’agitador en el tanc:   Vertical Superior Vertical Inferior Lateral
Dimensió màxima de l’obertura per poder entrar les pales (mm):
Altura entre la brida de fixació de l’agitador i el sostre (mm):
CARACTERÍSTIQUES SOL·LICITADES DIRECTAMENT PER EL CLIENT
Potència (kW): Velocitat (rpm):
Tipus de pales: Diàmetre pales (mm):
Sistema d’estanqueïtat: N. de pisos de pales (uts.):
Velocitat de rotació: Fixa Variable Agitador amb guia inferior: No
Material: Acabat superficial:
Material juntes: Altres:
SISTEMA ACTUAL DE FABRICACIÓ I OBSERVACIONS

Política de protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de VAK KIMSA SA amb CIFA08290389 i domicili social situat al C. Pagesia, 8-10 POL.IND. MOLÍ DE LA BASTIDA 08191, RUBÍ (BARCELONA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, VAK KIMSA SA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

VAK KIMSA SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que VAK KIMSA SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic .

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de VAK KIMSA SA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de VAK KIMSA SA.

Privacy respect label 2018 - Certified website - by Conversia