Tel. +34 93 699 00 00

Enginyeria

Visió global per a una solució integral

Enginyeria de procés

  • Avaluem les necessitats del client.
  • Apliquem el know-how obtingut en la resolució de milers d'aplicacions i en el nostre propi R+D+i.
  • Realitzem simulació de procés amb ANSYS CFX.
  • Calculem els paràmetres de procés amb programes desenvolupats específicament.
  • Determinem l'agitador o mesclador en línia òptims per al procés requerit i el producte a obtenir.

Enginyeria de producte

  • Estudis fluido-dinàmics amb ANSYS CFX.
  • Càlculs mecànics amb ANSYS professional NLS.
  • Disseny 3D d'última generació amb Inventor, Autocad i Autocad-Mechanical.
  • Disseny sanitari d’acord amb EHEDG i 3A.
Estudis i càlculs mecànics amb ANSYS professional NLS.
Estudis i càlculs mecànics amb ANSYS professional NLS.
Agitador combinat amb ANCORA i hèlixs DOBLE FLUX. Agitador de fons MULFOLIVAK.
Disseny 3D amb Inventor, Autocad i Autocad-Mechanical.