Tel. +34 93 699 00 00

Què oferim

Capacitat humana i tècnica per a proporcionar una solució global als seus processos de mescla

El nostre know-how en agitació i mescla en línia, ens atorga una perspectiva global en la concepció i resolució dels processos de mescla. L'ús d'ambdues tecnologies ens permet oferir al mercat equips, on es redueixen els temps de fabricació, s'optimitza la potència instal lada i s'aconsegueix l'excel lència del producte fabricat.

L'elecció, el disseny i l'execució de la nostra gamma d'agitadors, mescladors en línia i instal·lacions completes de mescla, requereix una alta competència en enginyeria de processos i aplicacions, per tal de poder aportar solucions òptimes al client, que vagin molt més enllà dels mers coneixements sobre l'equip pròpiament dit.

Intervenim en el seu projecte des del principi fins al final, sempre partint de les seves necessitats concretes i fins on vostè desitgi que l’acompanyem.

Certificacions CE, qualitat i ATEX.
 • Anàlisi del producte i procés del client.
 • Assaigs en planta pilot.
 • Simulació de procés
 • Enginyeria de procés.
 • Definició de la solució tècnica i econòmica.
 • Automatització.
 • Enginyeria de producte.
 • Fabricació pròpia: mecanització i muntatge.
 • Traçabilitat.
 • Instal lació.
 • Posada en marxa.
 • Formació a l'usuari.
 • Servei post-venda.
Atenció personalitzada a les nostres modernes instal·lacions.
Sistema de gestió integrat, ERP. Garantia de traçabilitat.