Tel. +34 93 699 00 00

Mesclador en línia LIVAK®

Mesclador en línia líquid-líquid i sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit.

 • COMPONENTS:
  Líquids + líquids. Sòlids en pols, cristal·lins o granulats + líquids.
 • CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS:
  ≤ 80%, segons producte.
 • VISCOSITAT DEL PRODUCTE:
  Alta-Mitjana-Baixa.
 • CABAL DE MESCLA:
  ≤ 90.000 l/h.

Potenciar instal·lacions existents

Quan en una instal·lació existent sorgeix la necessitat d'agitar de forma més intensa, és molt avantatjós instal lar sobre el dipòsit un LIVAK en recirculació, en lloc de modificar el seu agitador.

LIVAK i agitador per a biotecnologia.
Fàbrica de recobriments per a llaunes de begudes i aliments equipada amb agitadors i mescladors en línia de VAK KIMSA.
Mesclador en línia líquid-líquid tipus LIVAK-M.
Instal.lació d'un mesclador LIVAK. Addició de components líquids al dipòsit, aspirats d'un tanc auxiliar o bombejats externament. Addició de sòlids al dipòsit.