Tel. +34 93 699 00 00

Mesclador en línia JETMIXVAK®

Mesclador en línia sòlid-líquid amb addició del sòlid al dipòsit.

 • COMPONENTS:
  Sòlids en pols, cristal·lins o
  granulats + líquids.
 • CONCENTRACIÓ DE SÒLIDS:
  ≤ 80%, segons producte.
 • VISCOSITAT DEL PRODUCTE: Mitjana-Baixa.
 • CABAL DE MESCLA:
  ≤ 60.000 l/h.
 • VOLUM DEL DIPÒSIT:
  50 a 1.000 l.

Centralitzar la mescla

El mesclador JETMIXVAK funciona com a unitat d'addició de components associada a dipòsits externs o com a equip independent.

Mesclador JETMIVAK a la indústria química.
Addició de sòlids sobre llit fluid en l'equip JETMIXVAK.
Equip JETMIXVAK per a la mescla de sòlids que flueixen amb dificultat.