Tel. +34 93 699 00 00

Mesclador en línia: Definició

Mesclador en línia = Dispositiu dinàmic de mescla intercalat en tuberia

  • Mesclador extern al dipòsit de fabricació.
  • La mescla es realitza en aquest dispositiu, no en el dipòsit.
  • S'aplica a mescla sòlid-líquid i líquid-líquid.
  • Processos: Mescla, dissolució, dispersió, emulsió, dilució.
  • Fabricació en lots o en continu.
Capçal d'un mesclador en línia VK. S'observen les tubuladures d'entrada i sortida de producte, així com la tubuladura vertical per on entren els sòlids.
Mesclador sòlid-líquid i líquid-líquid ALVAK-MC-TC-TC.
Trajectòria del producte dintre del capçal d'un mesclador en línia VK.