Tel. +34 93 699 00 00

Mescladors en línia: Característiques

Mescladors en línia per a tots els processos i produccions

 • Tipus: ALVAK, VISCOVAK, JETMIXVAK, LIVAK.
 • Dissolució o dispersió de sòlids en pols o cristal·lins en líquids.
 • Emulsió, dilució o mescla de líquids.
 • Processos en lots o en continu.
 • Potència: 0,55 a 65 kW.
 • Addició de sòlids fins a 15.000 kg/h.
 • Cabal de mescla fins a 90.000 l/h.
 • Industrials, sanitaris o asèptics.
 • Gamma de baix cost: mescladors en línia LK.
 • Disseny d’acord amb EHEDG i 3A.
 • Directiva seguretat 2006/42/CE.
 • Directiva ATEX 94/9/CE.
Mesclador en línia sòlid-líquid tipus ALVAK-DOSIVAK.
Dissolució de matèries primeres sòlides en dissolvents.
Rang d’aplicació ALVAK VISCOVAK JETMIXVAK LIVAK
Sòlid
+
Líquid
Sòlids directament al capçal del mesclador
Sòlids al dipòsit
Líquid + Líquid
Concentració de sòlids (%) ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 80
Viscositat Mitja-Baixa Alta Mitja-Baixa Alta-Mitja-Baixa
Cabal addició sòlids (kg/h) ≤ 15.000 ≤ 8.000
Cabal de mescla (l/h) ≤ 90.000 ≤ 60.000 ≤ 60.000 ≤ 90.000