Tel. +34 93 699 00 00

Mescladors en línia: Avantatges

Els avantatges ens distingeixen d'altres tecnologies

  1. No es formen grumolls.
  2. Mínima entrada d'aire.
  3. Menor potència que amb un agitador convencional.
  4. Flexibilitat en el volum del lot.
  5. Un sol mesclador per fabricar sobre diversos dipòsits.
  6. Càrrega de components a peu de terra.
  7. Dipòsits exempts de sòlids adherits a les seves parets.
  8. Dissolució total de sòlids higroscòpics.
  9. Dispersions de baixa granulometria.
  10. Emulsions de mida petita de gota.
Addició de sòlids directament al capçal del mesclador en línia ALVAK.
Tecnologia VAK KIMSA per a fabricació de productes viscosos amb alt percentatge de sòlids.
Mesclador en línia ALVAK-MC-TC amb dipòsit i armari elèctric.