Tel. +34 93 699 00 00

Mescladors en línia

A VAK KIMSA som pioners en el desenvolupament, aplicació i fabricació de mescladors en línia

Els mescladors en línia realitzen les funcions de dissolució i dispersió de sòlids en líquids; i d'emulsió, dilució i mescla de líquids, que també són pròpies dels agitadors.

Mesclar en línia suposa nombrosos avantatges, respecte al sistema "clàssic" de mescla per agitació.

Amb els mescladors en línia de VAK KIMSA obtindrà productes excel·lents: sense grumolls, sense aire, de gran finor i de gran estabilitat. Així com a processos òptims: flexibilitat de lots, dipòsits sense adherències de sòlids, dissolució total de sòlids higroscòpics i dilucions en continu.

Instal.lació completa de mescla amb tecnologia ALVAK per a la indústria de pintures.
ALVAK-DOSIVAK a la indústria alimentària, fabricació de lots de 40 m3 amb un 50 % de sòlids.
Tecnologia LIVAK de mescla