Tel. +34 93 699 00 00

Links

European Hygienic Engineering & Design Group. Company Member 2010.

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)

www.ehedg.org

És un consorci de fabricants d'equips, indústries alimentàries, instituts de recerca, així com autoritats de salut pública amb l'objectiu de promoure la higiene durant el procés i l'envasament de productes alimentaris.

3-A

www.3-a.org

L'organització americana 3-A, entre altres objectius, estableix normes per al disseny i fabricació d'equips i maquinària per a ús en entorns higiènics i sanitaris.

US Food and Drug administration

www.fda.gov

Publica codis i normatives a complir per als materials destinats a la indústria farmacèutica i de biotecnologia

ASME

www.asme.org

Publica codis i normatives per al disseny d'equips destinats a la indústria farmacèutica i de biotecnologia. ASME, fundada el 1880 com la Societat Americana d'Enginyers Mecànics, és una organització professional sense ànim de lucre que possibilita la col laboració, l'intercanvi de coneixement i el desenvolupament de totes les disciplines d'enginyeria.

Directiva europea seguretat 2006/42/CE

ec.europa.eu/​enterprise/​sectors/​mechanical/​documents/​legislation/​machinery/​index_en.htm

Directiva europea Atex 94/9/CE

ec.europa.eu/​enterprise/​sectors/​mechanical/​documents/​guidance/​atex/​application/

Comitè europeu de normalització

www.cen.eu

Portal de la Unió Europea

www.europa.eu

Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

www.cdti.es

És una Entitat Pública Empresarial, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles.

ACC1Ó

www.acc10.cat

És l'agència de suport a la competitivitat de l'empresa catalana. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 35 oficines a tot el món.

Anella

www.anella.cat

És una plataforma de coneixement i col·laboració empresarial oberta i interactiva per al foment de la competitivitat empresarial.

Cambra de Comerç de Terrassa.

www.cambraterrassa.es

CEQUIP

www.cequip.net

És una fundació sense ànim de lucre que agrupa Fabricants de Béns d'Equip. També formen part del CEQUIP la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM).

Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI)

www.cdei.upc.edu

És un centre de serveis d'estratègia, innovació, desenvolupament i optimització de béns d'equip i productes que proporciona avantatges competitius a les empreses. Pertany a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Informació d’enginyeria

www.efunda.com

Conversió d’unitats

www.convertworld.com

Fira de Barcelona

www.firabcn.es

Fira internacional de la indústria química de Barcelona

www.expoquimia.com

Fira internacional de maquinària per a la indústria alimentària de Barcelona

www.bta-bcn.com

Fira internacional de la indústria química de Frankfurt (Alemània)

www.achema.de

Fira internacional de maquinària para la indústria alimentària de Colònia (Alemània)

www.anuga.com