Tel. +34 93 699 00 00

Dilució de LESS: LAURILVAK®

Dilueixi el concentrat en la seva planta i estalviï en transport

  • Dilució de Lauriletersulfat sòdic del 70 al 27%.
  • Descàrrega i dilució directa de camió. Dilució de 22 Tm de LESS 70 en 1 h 30 min.
  • Producció LESS 27 de 10 a 40 m3/h.
  • Estalvi en el transport i preu de compra de la matèria primera.
Control del procés de mescla en continu.
Instalació de mescla LAURILVAK
LAURILVAK. Dilució en continu de laurileter sulfat sòdic. Descàrrega directa de camió.
Tipus Producció LESS 27% (l/h) Potència total (kW) Dilució camió 22 Tm (h)
LAURILVAK 1 10.000 12
LAURILVAK 3 40.000 32 1,50