Tel. +34 93 699 00 00

Activitat

Solucions globals als processos de mescla

VAK KIMSA centra la seva activitat en la fabricació d’agitadors, mescladors en línia i instal·lacions completes de mescla.

L’objectiu de VAK KIMSA des de 1972, és oferir solucions globals als processos de mescla sòlid-líquid i líquid-líquid, per a un ampli rang de sectors com les indústries alimentària, farmacèutica, biotecnològica, cosmètica i química.

VAK KIMSA realitza enginyeria de procés i de producte, de manera que garanteix al client que la solució tecnològica oferta és l'òptima per al seu procés de mecla, tant des del punt de vista de procés, com mecànic i d'automatització.

El nostre departament d'enginyeria compta amb el programa ANSYS CFX i ANSYS professional NLS, amb els que realitzem simulacions de procés, estudis fluido-dinàmics i càlculs mecànics, emprant les tècniques més avançades de CFD (Computer Fluid dinàmics) i FEM (Finite Element Model) .

A disposició dels nostres clients, es troba una planta pilot d'última generació on es poden verificar els avantatges que al seu producte li aporten els agitadors i mescladors en línia de VAK KIMSA.

La Companyia treballa amb un sistema de gestió integrat ERP, tant per al control de la gestió com el de la fabricació, així com amb programes CAD-CAM amb 3D d'última generació.

A VAK KIMSA, tenim un profund coneixement sobre els nostres dissenys de pales, de manera que som capaços d'optimitzar la potència dels agitadors seleccionats per a cada procés. Així mateix disposem de la més àmplia gamma d'agitadors del mercat, amb equips des de 0.18 fins a 110 kW, amb sistemes de pales TRIVAK, ALABNET AXIAL, DOBLE FLUX, ..., sistemes d'estanquitat per a processos atmosfèrics o a pressió, amb dissenys industrials o asèptics, que ens permeten donar resposta a tot tipus de productes i processos.

A VAK KIMSA som experts en mesclar: midó, cacau, llet en pols, diòxid de titani, carbonat càlcic, estabilitzants i espessants .... En general, tots aquells sòlids que s’hagin de dissoldre o dispersar en un medi líquid, els tractem amb els mescladors en línia ALVAK®. L'obtenció de preparacions exemptes de grumolls i d'aire, la dissolució de matèries primeres sòlides a baixa temperatura i la incorporació de sòlids de forma còmoda a nivell de sòl, són alguns dels avantatges que comporta el treball amb els mescladors de sòlid-líquid ALVAK®.

També mereixen especial atenció tots els processos de mescla o emulsió de líquids, on els mescladors-emulsionadors en línia LIVAK® juguen un paper important per a l'obtenció d'emulsions estables, cremes brillants, ...

D'entre les nostres instal·lacions completes de mescla, destaquem els processos en continu com la dilució de lauriletersulfat sòdic amb l'equip LAURILVAK®. Aquest equip és capaç de diluir el contingut complet d'un camió cisterna de 22 Tm del 70% de matèria activa al 27% en el temps d'1 h 30 min.

A VAK KIMSA disposem de la capacitat humana i tècnica, per a proporcionar una solució global al seu procés de mescla.

Agitadors HT en indústria cosmètica.
Mescla, homogenització.
Agitador amb serpentí