Tel. +34 93 699 00 00

Agitadors: Torretes

Garantia per a una mecànica fiable i duradora

A VAK KIMSA concedim gran importància a la torreta, ja que permet garantir la fiabilitat mecànica i durabilitat de l'agitador.

A la torreta s'allotgen:

  • Rodaments.
  • Estanqueïtat.
  • Folre en inoxidable.
Agitadors HT per a indústria química.
Agitador TK per a la indústria de productes capilars, fabricació de gomines d'alta viscositat.
Agitador TK-TC per a procés de la indústria química a pressió i a buit.
Gamma TD HT TK TK-TC
Tamanys TD0 HT0
HT1
HT2
HT3
HT4
HT5
TK0
TK1
TK2
TK3
TK4
TK5
TK6
TK0-TC1
TK1-TC2
TK2-TC3
TK3-TC4
TK4-TC5
TK5-TC6
TK6-TC7
Potència (kW) 0,18 ÷ 0,75 0,37 ÷ 45 0,37 ÷ 110 0,37 ÷ 110
Estanquitat Retén
Estopada
Tanca mecànica
Versió ATEX
Versió asèptica