Tel. +34 93 699 00 00

Agitadors: Suports

Suports fixos o mòbils per a agitadors

  • Suports fixos al terra, per a elevar l’agitador i permetre moure el dipòsit.
  • Suports mòbils amb rodes per elevar i desplaçar l'agitador.
Agitador TD0 amb suport per a contenidors de 1000 litres.
Agitador amb suport hidràulic.
Agitador MULTVAK sobre suport amb rodes.
Suports per Accionament Emplaçament del suport
Contenidors Manual Sobre el contenidor
Bidons Manual Sobre el bidó
Dipòsits
Contenidors
Manual Mòbil amb rodes
Fixat al terra i/o la paret
Elèctric
Pneumatic
Hidràulic