Tel. +34 93 699 00 00

Agitadors laterals

Homogeneïtzació de molt grans volums

  • Processos: homogeneïtzació, manteniment.
  • Productes: llet, vi, begudes, sucs, olis, greixos, biocarburants, etc ...
  • Estanquitat amb doble sistema de seguretat.
  • Sistemes de detecció de fuites i trencament de la tanca mecànica.
  • Desmuntatge de la tanca mecànica amb el dipòsit ple.
  • Gamma d’agitadors de baix cost LK.
Agitador lateral model LK.
Agitadors laterals
Agitador lateral per a grans tancs de stock.