Tel. +34 93 699 00 00

Agitadors: Estanquitat

La millor selecció per a les seves condicions de procés.

El sistema d'estanquitat adequat depèn del producte, de la pressió i temperatura del procés, així com de la velocitat de l'agitador.

Un gran nombre d'opcions són possibles per cobrir totes les necessitats: retén, estopada, tanca mecànica simple, doble, en sec, lubricada, ...

Desmuntatge ràpid de la tanca mecànica

  • Opció que facilita el manteniment en grans agitadors.
  • No cal desmuntar l'agitador del reactor.
  • No cal entrar dins del dipòsit.
  • No cal despenjar la llança.
  • Important reducció de temps en el canvi de tanca.
Sistema VAK de desmuntatge ràpid de la tanca mecànica.
Agitador amb tanca mecànica.
Agitador TK-TC amb acoblament extern i tanca mecànica.
Agitador amb tanca mecànica en sec.
Conjunt de lubricació per a tanca mecànica doble.
Sistema VAK de desmuntatge ràpid de la tanca mecànica: separador, acoblament, estanquitat.