Tel. +34 93 699 00 00

Agitadors combinats o en contra-rotació

Agitació de fluids d'alta o molt alta viscositat

Combinats

Dos o més agitadors dins d'un dipòsit amb diferents funcions de procés.

En contra-rotació

Dos agitadors concèntrics que giren en sentit oposat, per generar moviment a fluids de molt alta viscositat..

Agitador VAK en contra-rotació.
Agitador contrarotació.
Aplicació d'indústria farmacèutica amb agitador VAK de dispersió i agitador VAK d'homogenització.